ကျောင်းအုပ်ကြီး(လက်ရှိ)

ဒေါ်မိုးမိုးကြည်

ဆက်သွယ်ရန်

 • အီးမေးလ် : moekyi025@gmail.com
 • ဖုန်းနံပါတ် : +၉၅၉-၄၀၃၇၀၁၅၉၉၊ +၉၅၉-၉၆၁၀၂၄၅၇၉

ပညာအရည်အချင်း

 • သိပ္ပံဘွဲ့ (သတ္တဗေဒ)၊ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) (၁၉၈၅)
 • သိပ္ပံဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူးတန်း-သတ္တဗေဒ)၊ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) (၁၉၈၆)
 • မဟာသိပ္ပံ (သတ္တဗေဒ)၊ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) (၁၉၉၇)
 • ပညာရေးဘွဲ့ (ဇီဝဗေဒ+ဓာတုဗေဒ) (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) (2006)

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ

 • မူပြ (မူလတန်းကျောင်း-တန်တက၊ ကော့မှူး၊ ရန်ကုန်) (၁၉၉၀)
 • လယ်ပြ (အထက်တန်းကျောင်း-ဝါးဘလောက်သ၊ ကော့မှူး၊ ရန်ကုန်) (၁၉၉၁)
 • လယ်ပြ (အမှတ်-၉ မူလတန်းကျောင်း၊ ဒလ၊ ရန်ကုန်) (၁၉၉၃)
 • နည်းပြ (ဘားအံပညာရေးကောလိပ်) (၁၉၉၉)
 • လ/ထ ကထိက (ဘားအံပညာရေးကောလိပ်) (၂၀၀၀)
 • လ/ထ ကထိက (သင်္ကန်းကျွန်းပညာရေးကောလိပ်) (၂၀၀၉)
 • ဌာနမှူး-သိပ္ပံ ( )
 • ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး (ပုသိမ်ပညာရေးကောလိပ်( ()
 • ကျောင်းအုပ်ကြီး (မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်) (၂၀၁၈)