ဘာသာစကားဌာနမှူး

ဦးမြင့်မျိုး

ဆက်သွယ်ရန်

 • အီးမေးလ် : thurmyo1876@gmail.com, myintmyohod@gmail.com
 • ဖုန်းနံပါတ် : ၀၉-၄၀၂၅၂၀၂၁၉

ပညာအရည်အချင်း

 • ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (မြန်မာစာ)၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၁၉၉၄-၁၉၉၅
 • ပညာရေးဘွဲ့ (မြန်မာစာ+သမိုင်း)၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ၁၉၉၈-၁၉၉၉

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ

 • မူပြ (ဆင်ဆာပြားရွာ၊ ရွာငံမြို့နယ်၊ ရှမ်းတောင်) (၁၈၈၉)
 • တာဝန်ခံမူလတန်းကျောင်းအုပ် (မြသိန်းတန်ရွာ၊ ရွာငံမြို့နယ်) (၁၉၉၂)
 • အလယ်တန်းပြ (အ.လ.က မြင်းကျဒိုး၊ ရွာငံမြို့နယ်) (၁၉၉၄)
 • စီမံကိန်းလက်‌ထောက် (UNDP Project) (ရွာငံပညာရေးမှူးရုံး) (၁၉၉၆)
 • အထက်တန်းပြ (အ.ထ.က ရွာငံမြို့၊ ရှမ်းတောင်) (၁၉၉၉)
 • လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး (တိုင်းစစ်ဆေးရေး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) (၂၀၀၅)
 • နည်းပြ (မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်) (၂၀၀၉)
 • လ/ထကထိက (မိတ္ထီလာပညာရေးကောလိပ်) (၂၀၁၁)
 • ကထိက (မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်) (၂၀၁၅)
 • ဌာနမှူး-ဘာာသာစကား (မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်) (၂၀၁၈)